Parkeren in Kerk & Zanen

In Kerk en Zanen kunt u vrij parkeren in de woonstraten, behalve in het parkeervergunningengebied. Het parkeervergunningengebied van Kerk en Zanen is een parkeerschijfzone, ook bekend als de “blauwe zone”. Dit houdt in dat er van maandag t/m zaterdag tussen 09.00 uur en 13.00 uur maximaal twee uur geparkeerd mag worden met een parkeerschijf. Als u als bewoner van dit vergunningengebied langer wilt parkeren, kunt u hiervoor een parkeervergunning aanvragen.

Aan de Euromarkt zijn de parkeervakken waar deze regel geldt, met een blauwe streep aangegeven.