adr boa

Parkeren op straat

Parkeerboetes en bekeuringen

In sommige gevallen bent u het misschien niet eens met een opgelegde bekeuring. U heeft dan de mogelijkheid in bezwaar te gaan tegen de opgelegde sanctie. Hiervoor kunt u niet terecht bij ons klantcontactcentrum. De medewerkers van het klantcontactcentrum hebben geen beslissingsbevoegdheid. Zij kunnen de boete niet voor u intrekken. Er zijn twee soorten bekeuringen. Op deze pagina kunt u lezen welke soorten bekeuringen er zijn en hoe u eventueel in bezwaar kunt gaan.

Aankondiging van beschikking

Dit is een bekeuring die volgt op een verkeersovertreding. U heeft bijvoorbeeld fout geparkeerd. Of u heeft uw auto geparkeerd op een vergunninghoudersplaats zonder dat u in bezit bent van een vergunning. ParkeerService kan en mag in dit geval niets voor u doen. U krijgt dan door middel van een acceptgirokaart van het Centraal Justitieel Incassobureau een beschikking.
Wanneer u het niet eens bent met deze beschikking kunt u bezwaar aantekenen bij de Officier van Justitie. Het adres van de Officier van Justitie waaraan u uw bezwaarschrift kunt richten is vermeld in de begeleidende brief die u bij uw acceptgirokaart ontvangt.

Naheffingsaanslag (parkeerbelasting)

U ontvangt een naheffingsaanslag indien u niet of onvoldoende hebt betaald voor het parkeren op een "betaald parkeerplaats". Deze aanslag is in feite een aanslag voor niet betaalde parkeerbelasting. Binnen enkele weken krijgt u een duplicaat naheffingsaanslag met betaalverzoek thuis gestuurd. Dit betaalverzoek ontvangt u van Tobias Fiscaal / ParkeerService Alphen aan den Rijn. Tobias Fiscaal verzorgt voor Gemeente Alphen aan den Rijn het volledige heffings- en invorderingstraject van het betaald parkeren. Wanneer u de naheffingsaanslag niet binnen de gestelde periode voldoet wordt er een invorderingsprocedure gestart. 

Hoe dien ik een bezwaar in?

Als u het niet eens bent met de naheffingsaanslag die u heeft ontvangen, kunt u een bezwaarschrift indienen. Uw bezwaarschrift, in het Nederlands geschreven, moet binnen zes weken na dagtekening van de naheffingsaanslag worden ingediend  bij:

ParkeerService
T.a.v. Afdeling Bezwaren & Beroepen
Postbus 489
3800 AL Amersfoort

Vergeet hierbij niet:

  1. De reden(en) van uw bezwaar duidelijk te omschrijven;
  2. Bewijsstukken mee te sturen;
  3. Het aanslagnummer en het kenteken te vermelden;
  4. Uw naam en adres, de datum en uw handtekening te vermelden.

LET OP: Het indienen van een bezwaar n.a.v. een naheffingsaanslag is geen uitstel van betaling! Betaling van de aanslag kan door middel van het betaalverzoek die u krijgt toegezonden. U dient de aanslag binnen de daarvoor gestelde termijn te betalen, als uw bezwaar wordt gehonoreerd, ontvangt u uw geld terug.