Parkeerboetes en bekeuringen

 

In sommige gevallen bent u het misschien niet eens met een opgelegde bekeuring. U heeft dan de mogelijkheid in bezwaar te gaan tegen de opgelegde sanctie. Hiervoor kunt u niet terecht bij ons klantcontactcentrum. De medewerkers van het klantcontactcentrum hebben geen beslissingsbevoegdheid. Zij kunnen de boete niet voor u intrekken. Op deze pagina kunt u lezen welke soorten bekeuringen er zijn en hoe u eventueel in bezwaar kunt gaan.

Aankondiging van beschikking

Dit is een bekeuring die volgt op een verkeersovertreding. U heeft bijvoorbeeld fout geparkeerd. Of u heeft uw auto geparkeerd op een vergunninghoudersplaats zonder dat u in bezit bent van een vergunning. ParkeerService kan en mag in dit geval niets voor u doen. U krijgt dan door middel van een acceptgirokaart van het Centraal Justitieel Incassobureau een beschikking.
Wanneer u het niet eens bent met deze beschikking kunt u bezwaar aantekenen bij de Officier van Justitie. Het adres van de Officier van Justitie waaraan u uw bezwaarschrift kunt richten is vermeld in de begeleidende brief die u bij uw acceptgirokaart ontvangt.

Naheffingsaanslag (parkeerbelasting)

U ontvangt een naheffingsaanslag indien u niet of onvoldoende hebt betaald voor het parkeren op een "betaald parkeerplaats". Deze aanslag is in feite een aanslag voor niet betaalde parkeerbelasting. Binnen enkele weken krijgt u een duplicaat naheffingsaanslag met betaalverzoek thuis gestuurd. Dit betaalverzoek ontvangt u van Tobias Fiscaal / ParkeerService Alphen aan den Rijn. Tobias Fiscaal verzorgt voor Gemeente Alphen aan den Rijn het volledige heffings- en invorderingstraject van het betaald parkeren. Wanneer u de naheffingsaanslag niet binnen de gestelde periode voldoet wordt er een invorderingsprocedure gestart. 

Hoe dien ik een bezwaar in?

Als u het niet eens bent met de naheffingsaanslag die u heeft ontvangen, kunt u een bezwaarschrift indienen. Uw bezwaarschrift, in het Nederlands geschreven, moet binnen zes weken na dagtekening van de naheffingsaanslag worden ingediend  bij:

ParkeerService
T.a.v. Afdeling Bezwaren & Beroepen
Postbus 489
3800 AL Amersfoort

Vergeet hierbij niet:

  1. De reden(en) van uw bezwaar duidelijk te omschrijven;
  2. Bewijsstukken mee te sturen;
  3. Het aanslagnummer en het kenteken te vermelden;
  4. Uw naam en adres, de datum en uw handtekening te vermelden.

Wanneer heeft het zin bezwaar te maken? Lees hier meer informatie.
Wanneer heeft een bezwaarschrift geen zin? Lees hier meer informatie.

Het indienen van een bezwaar n.a.v. een naheffingsaanslag is geen uitstel van betaling! Betaling van de aanslag kan door middel van het betaalverzoek die u krijgt toegezonden. U dient de aanslag binnen de daarvoor gestelde termijn te betalen, als uw bezwaar wordt gehonoreerd, ontvangt u uw geld terug.