Parkeren in Anna van Buren omgeving

De omgeving van Anna van Burenlaan is een parkeerschijfzone, ook bekend als “blauwe zone”. Dit houdt in dat er van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur maximaal twee uur geparkeerd mag worden met een parkeerschijf.
Als u als bewoner van dit vergunningengebied langer wilt parkeren, heeft u een parkeervergunning nodig.