Carmenplein, Aidaplein en Ridderhof

14 mei 2020

De gemeente heft per 1 juni het vergunningparkeren op het Carmenplein en Aidaplein op. Tegelijkertijd wordt het parkeren onder het Ridderhof gratis. Lees hieronder de brief die de gemeente huis aan huis aan bewoners heeft verstuurd.

 

Geachte mevrouw/heer, 

Wij hebben besloten om het parkeren met vergunningen op het Aïdaplein en Carmenplein op te heffen. Gelijktijdig wordt het parkeren in de parkeergarage onder winkelcentrum Ridderhof gratis. Beide maatregelen treden per 1 juni 2020 in werking. Deze stap hangt direct samen met de plannen voor renovatie en herontwikkeling van het winkelcentrum. 

Verwarring
Helaas is hierover aan onze zijde verwarring ontstaan. Daarom heeft u van ParkeerService een brief ontvangen over het verlengen van uw vergunning. De brief van ParkeerService mag u als niet verzonden beschouwen. Als u al betaald heeft voor uw nieuwe vergunning, dan wordt dat bedrag door ParkeerService binnen 30 dagen terugbetaald. U hoeft dus géén nieuwe vergunning aan te vragen. 

Historie
Ooit is het betaald parkeren onder het winkelcentrum ingevoerd, omdat veel omwonenden hun auto’s er parkeerden. Nadat het betaald parkeren was ingevoerd werd er door winkelbezoekers op het Aïdaplein en Carmenplein geparkeerd waardoor we daar het parkeren met vergunningen hebben ingevoerd. 

Herontwikkeling
Zoals u bekend werken de eigenaren en winkeliers van het winkelcentrum aan een herontwikkeling. Hierover zijn wij samen met hen al geruime tijd in gesprek. Onderdeel van de afspraken is het gratis maken van het parkeren onder het winkelcentrum. Wij hebben hier altijd het parkeren met vergunningen aan gekoppeld. Als het één verdwijnt, verdwijnt het andere ook.

Publicatie
Het besluit wordt binnenkort gepubliceerd via www.officielebekendmakingen.nl en in Week in Beeld. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na publicatie bezwaar indienen. In de publicatie staat hoe er bezwaar kan worden ingediend.

Abonnementhouders Ridderhof
Abonnementhouders van parkeergarage Ridderhof krijgen nog apart bericht over hun abonnement.

Vragen
Ik ga er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Als u nog vragen heeft dan kunt u contact opnemen met de heer R. de Jong via mail naar rdejong@alphenaandenrijn.nl, of bellen naar 0172-46 56 05.
 

Met vriendelijke groet,

namens burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn,

A. Reekers
Teamleider Beleid Openbare Ruimte en Vastgoed